Statistik Pelawat Muzium

Jumlah Pelawat Muzium Bagi Tahun 2017

Muzium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Muzium Rakyat 1,672 994 1,488 1,440
Kompleks Muzium Maritim 20,962 15,159 23,132 20,404
Muzium Istana Kesultanan Melaka 11,635 8,940 8,926 9,160
Muzium Kapal Selam 14,999 7,862 14,300 11,421
Kompleks Muzium Stadhuys 9,309 6,995 7,661 8,089
Muzium Islam Melaka 776 523 843 1,127
Muzium Belia Malaysia 417 388 395 394
Muzium Adat Istiadat 178 144 281 168
Muzium Orang Asli 134 109 255 109
Muzium Chetti 66 73 118 188
Muzium Setem 314 223 282 238
Galeri Demang Abdul Ghani 100 73 115 93
Muzium Hang Tuah Centre 1,890 951 1,830 1,635
Muzium Al-Quran 19 16 20 23
Muzium Pulau Besar 213 72 140 117

Jumlah Pelawat Muzium Mengikut Tahun

Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 41,771 61,987 50,915 38,991 49,128 76,549 52,953 38,229 43,519 56,027 79,509 131,306
2011 45,195 64,526 60,700 47,074 61,349 81,109 61,953 33,980 60,649 80,121 85,951 126,468
2012 104,641 58,167 82,564 67,582 66,483 88,039 43,881 45,425 52,214 46,571 70,670 116,794
2013 44,109 60,611 51,480 39,940 56,456 74,766 30,961 60,911 65,010 67,051 95,902 135,492
2014 58,469 59,295 69,968 50,420 60,819 78,372 33,526 61,976 74,297 66,945 85,529 12,9547
TOP