Piagam Pelanggan

 • Menjadikan muzium sebagai institusi penyebar ilmu yang berkualiti kepada orang ramai.
 • Mengadakan pameran tentang sejarah budaya negara melalui pameran tetap yang berkualiti.
 • Mengadakan pameran sementara yang bermutu tidak kurang dari 3 kali setahun serta seminar, symposium, bengkel tidak kurang dari 2 kali setahun.
 • Memberi khidmat rujukan yang cekap, berkesan dan terkini kepada para penyelidikan dan pengkaji sejarah, pelajar serta orang ramai.
 • Memastikan para pelancong dan orang ramai mendapat perkhidmatan penerangan dan penyebaran maklumat pelancongan dengan layanan mesra dan memuaskan.
 • Memproses dan membuat keputusan samaada menyokong permohonan dan pelan-pelan pengubahsuaian bangunan lama dalam tempoh dua minggu dengan syarat dokumen dengan lengkap dan teratur dikemukakan.
 • Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil-bil tertakluk kepada pengesahan yang dibuat adalah sempurna dan memenuhi peraturan.
 • Menyediakan dan mengemaskini segala rekod perkhidmatan dan kenaikan gaji dalam masa satu minggu selepas sesuatu perubahan diperakui.
 • Menjawab surat-surat dalam tempoh 7 hari bekerja.
 • Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran kerja kontrak seperti berikut :
  • i) Tender – 60 hari dari tarikh tender ditutup.
  • ii) Sebutharga – 14 hari dari tarikh sebutharga ditutup.
 • Memastikan setiap pertanyaan ataupun aduan diambil tindakan dalam masa dua hari selepas dilaporkan.
 • Menyediakan kemudahan asas dan persekitaran yang bersih dan selesa.
 • Menjaga semua harta dan kemudahan-kemudahan dengan sempurna.
TOP