Fungsi, Visi & Misi

Fungsi

Mengumpul , memulihara dan menyalurkan maklumat atau bahan secara professional dan berkualiti berkaitan warisan sejarah untuk tatapan generasi sekarang dan akan datang.

Visi

Untuk menjadikan sektor permuziuman di Negeri Melaka sebagai sektor pendidikan dan pelancongan bertaraf dunia.

Misi

Untuk menyemarakkan sektor pendidikan dan pelancongan melalui pembangunan muzium-muzium dan tempat-tempat bersejarah secara profesional dan berkualiti.

TOP