Tawaran Sebutharga

Hits: 384

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA & BERTARAF BUMIPUTERA dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja- kerja Perkhidmatan Penyelenggaraan Kebersihan Lanskap di Perbadanan Muzium Melaka.

Muat turun